Wil je weten de families Durinck, Wittock, Dhondt en hun buren wat beter leren kennen? Allemaal bewoners van de Dalstraat in 1750.

271 Van den Berge Jan weduwnaar van De Heu Anne met één kind.

272 Robyt Adriaen en Pennemans Josyne met vier kinderen.

273 Tectas (Pectas) Lenaert en Cre- mers Joanne met drie kinderen.

274 De Jode Joannes weduwnaar van Spits Christine met twee kinderen. 275 Vereeken Cornelis en Scheppers Joanne met vier kinderen

276 Vaerewyck Pieter (molenmaker) en Van Dries Josyne met vijf kinderen.

277 De Beul Pieter en Staes Joanne met twee kinderen.

278 Stevens Catharina weduwe Maes Guilielmus met twee kinderen en één bedelaarster.

279 Tierens Mathys en Vermeeren Elisabeth en één inwonende.

279a Van Gasse Gielis en Schelfhout Josyne met één kind en één meid. 280 Van Langenhove Elisabeth, weduwe De Potter Livinus.

280a Fierens Pieter en De Gent (De Geul) Marie en één inwonende.

281 Verhaegen Francies (steenbakker) en Van Ende Josyne met drie kinderen en zijn inwonende zuster en broeder (potbakker)

282 Dhondt Jan en Bryssinck Marie met drie kinderen.

283 Baert Adiaen en Stevens Magdalena met twee kinderen. Het gezin woont in een huis op her steengelaag van Verhaegen Francis, steenbakker

284 Verhaegen Jacobus (potbakker broer van Francies) en Brugman Barbarine met twee kinderen en één knecht en één meid.

285 Van Bergen Jan Frans en Fuyck Cornelie met twee kinderen.

286 Wittock Andriesyne weduwe Fuyck Petries met twee kinderen.

287 Van Oppens Joos en Rockaert Elisabeth met drie kinderen.

288 Carpet Carel en Maelaert Cornelie met drie kinderen en één inwonende.

289 Thomaes Marie weduwe Piessens Cornelis met één kind en één inwonende weduwnaar.

290 De Lantsheere Brigitte weduwe Smet Antonius met één kind.

291 De Groote Lieven en Eygers Magdalena met één kind.

292 Bauwens Pieter (soldaat) en Van Putte Amelberga weduwe van De Vleeschouwer. Jacobus met twee kinderen.

293 Van Ende Anthon en Waeterschoot Cathalyne met drie kinderen.

294 Durinck ( Diericx ) Jan en Porniet Cathalyne met vijf kinderen.

295 Porniet Elisabeth weduwe Waterschoot Frans met één kind.

296 Waterschoot Cathalyne weduwe van Capelle Jacobus met twee kinderen en één inwonende.

297 Dhaene Francis (schoenmaker) en Van Fraeyenhoven Magdalena met één kind en twee knechten.