Toen in 1217 Sint-Nicolaas door Goswijn, bisschop van Doornik, werd afgescheiden van Waasmunster en tot zelfstandige parochie werd verheven, bestond er reeds een verbindingsweg via Belsele naar Gent.

De Dalstraat is een van de oudste wegen van de stad. Op 23 augustus 1248 schonk Margaretha van Constantinopel de kale, bultvormige, braakliggende zandgrond (wastine) die zich uitstrekte tot deze verbindingsweg en paalde aan de papendries of kerckendries (dorpsplein). De latere Grote Markt strekte zich uit van de Kokkelbeek tot de huidige Dalstraat.

De oudste gekende figuratieve perceelkaart uit het kaartboek van de hertog van Arenberg, heer van Beveren, uit 1602 toont De Dael Straete (reeds vermeld in 1545) kant gelegen naar het Beverse toe (de kant met de huidige herbergen op de grote markt) de Meulenwijk (de huidige Kroonmolenstraat)
De oude kaart van Semeelen, 1630/40 toont de aanpalende grens met de Meulenwijk en de Padde- schoot Thiende / Aerschot.

Er bevinden zich tot de steenbeek (in de huidige bocht ) twee bebouwde percelen met hofstede, de toestand is in 1641-1644 zoals de kaart van Antonius Sanderius, uit ‘ Flandria Illustrata’, weergeeft als strate naer Ghendt.

Op het einde van den dries stond een windmolen aan het begin van de huidige Plezantstraat.

Raymond Heymans