Hier woonden van 1901 tot 1903 Alois De Maesschalk (°1872) en zijn vrouw Coralie De Cock (°1875). In 1903 verhuisden ze naar St-Amandsberg. Ze werden opgevolgd’ door tolbeambte Jan Baptist Van den Bossche (°1859) en zijn Louisa Zenobie Aserawat (°1865). Ze trokken naar Waesen in 1909.