323 De Backere Joannes en Schrijvers Andresina met elf kinderen
324 Doye Joannes en Clerckx Anna en één kind
325a De Pottere Franciscus en Ver- brake Maria met zeven kinderen 325b Hubin Guihelmus en Wullaerts Jacoba die wonen bij het gezin De Pottere Verbrake
326a De Scheppere Laurentius en De Hondt Catharina
326b Roose Steven en De Schepper Petronilla met tien kinderen, ze wonen bij het gezin De Scheppere – Durinckx
327a Cappaert Joannes en De Mare Maria met drie kinderen en twee inwonenden
327b Cappaert Michiel en Puylaert Joanna met vijf kinderen - ze wonen bij het gezin Cappaert – De Mare
327c Puyenbrouck Mathijs en De Vos Anna met vier kinderen—ze wonen bij het gezin Cappaert – Pulaerts
328 Ween Henricus en Van Bundere Judoca met twee kinderen en een inwonende
329a Van de Vijvere Jan en Vercauteren Amelberga
329b Van Wolvelaere Andreas en Verbraken Joanna met acht kinderen- ze wonen bij Van de Vijvere – Vercauteren
330a De Meijere Daniel en Pieters Joanna met zes kinderen en één inwonende
330b Pieters Jan en Maes Elisabeth, ze wonen bij het gezin De Meijere - Pieters
331 Van Walle Jacobus en Van Grimberghe Catharina met vijf kinderen
332 Saman Symon en Saman Judoca met twee kinderen en twee inwonenden
333 De Gendt Matthijs en Van Lendt Cateline (weduwe) en vier kinderen
334 Verschoote Ferdinandus en Smets Elisabeth met acht kinderen en één inwonende
335 Van Cleemputte Loijs en Van Hecke Clara met vijf kinderen en drie inwonenden
336 Hendrickx Hans en De Meestere Elisabeth met vijf kinderen
337 Van Iteghem Pieter en De Bruyne Amelberga met vier kinderen en twee inwonenden
338 Van Hecke Thomas en Van Slycke Judoca met vijf kinderen
339 Wittock Michel en Van Hecke Judoca met tien kinderen en één inwonende
340 Brugman Joannes en Van Hecke Elisabeth en één inwonende
341 Antheunis Pieter en De Vriese Anna met negen kinderen
342 Zeghers Jan en Van Roije Margareta met vijf kinderen en één in- wonende
343 Van Goethem Hans en Kijnart Margareta en twee kinderen

Status animarum ( is de telling van de “ zielen “ van de Dalestraete door de pastoor en bijgestaan door zijn onderpastoors en ingeschreven in het zielenboek )