Buurthuis herleving

In 2004 gaf het stadsbestuur de aanzet tot een buurtwerking in deze wijk. Het stelde met de betreurde Tom Vercruysse een buurtwerker aan die het sociaal contact in de buurt moest opvijzelen. En zorgde in één adem ook voor een bescheiden budget om buurtfeesten en andere activiteiten mogelijk te maken.

Met de overname van café Herleving door de buurt sloegen we twee vliegen in
één klap. Er kwam opnieuw een buurthuis in de Westerbuurt, én de wijk is er zelf baas.