Sinds de eerste burgerlijke volkstellingen tijdens de Franse tijd 1796 en 1803 was Sint-Niklaas ingedeeld in vier secties, van A tot D. De “Daelstraat” (Dalstraat) en de Rue de Plaisance (Plezantstraat) lagen in sectie D. En de Aerschotstraat?

Die werd in 1866 zo genoemd door de Raad van Sint-Niklaas, naar de adelijke familie van Aarschot, die in 1575 de Heerlijkheid van Beveren in bezit nam. Van die heerlijkheid was Aarschot een achterleen.*

De gronden in de Aerschotstraat werden gekocht door de Bank van Waas en droegen de naam van Verbraeckensdreef en (of) de Potdreef, die naar de Paddenschootdreef liep. De ver- klaring van de straatnaam zou volgens Gijsseling komen van:

AER = Arend
SCHOOT= Doorgaans be- boste hoek hogere grond uitspringend in moerassig terrein.

De straat werd aangelegd in twee perioden. In die van 1866 tot 1880 werden 33 huizen gebouwd: nummer 1 tot 52, bewoond door 20 wevers, 7 fabriekswerkers, een metser, een verver, een wolverver, een nachtwaker, een hovenier in huisnummer 52 en een gepensioneerde. Twee echtgenoten hadden een winkel in de straat. De Aerschotstraat werd pas in 1899 volledig geopend. De afwerking van de straat kwam tot stand na een overeenkomst, getekend op 14 juni 1900 tussen de stad

Sint-Niklaas en... “de vader Libbrecht Theophile Karel en de zoon advocaten, advocaat Verwilghen Stanislas, handelend namens de maatschap- pij der Bank van Waas, de familie Nobels en echtgenote Rogman, Soupart, Dhanens en de Eerwaarde Heer Ka- nunnik Nobels August, Co- gen Eugeen en Maria Julia, kleermakers en Verbraeken Sofie met echtgenoot Behiels Leopold, potbakker.”

Zij verklaarden “af te stichting in deze straat van eener onderaardssche wa- terleiding (riool) met konduit aan de kant der Dalstraat en het plaatsen van arduinen kantstenen.”

Verbinding met Dalstraat

In het algemeen planontwerp voor nieuwe straten na 1891 voorzag men een verbinding van de Aerschotstraat (Westerstatieplein) met de Dalstraat ter hoogte van het Steenhof. In deze nieuwe straat zouden twee bijkomende verbindingen met de Aerschotstraat verwezenlijkt worden.

Raymond Heymans